Slumperova tidevannsgeysir

«Slumperova» er en tidevannsgeysir. Ved riktig vindretning og vannstand kan du oppleve at sjøen står høyt til værs! Den ligger i nærheten av Roan Bygdetun.

Sjøgeysiren Slumperova ble føste gang beskrevet av italieneren Francesco Negri i 1664/65.