Tar du en avstikker ut mot Utro finner du kommunens «bygdetun». Her er det bevart en ekte «fiskarheim» fra gamle dager, foruten ei anna stuebygning og en brygge og naustrekke. I naustene har Roan bygdetun en rekke veteranbåter.

Ved Roan bygdetun er det hver sommer et kulturarrangement, Utro-dagan, med ulike aktiviteter som f.eks. gammel husflid.

Bygdetunet Utro