Gå opp til jettegryte – en kort tur like ved veien

Jettegryta ligger like ved veien ved Reppkleiva i Roan i en høyde på 20-30 meter over veien. God parkeringsplass ved veien. Det er bygd ei trapp opp til jettegryta med 136 trinn. Hvert trinn er sponset fra næringsliv, lag og foreninger med påskrift på de ulike trinnene.

Navnet kommer av jette – troll eller kjempe.

Historien i fjellet

Når du kommer opp befinner du deg midt i jettegryta. Fjellet rundt er glatt. Jettegryter har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus i turbulent bevegelse under isen. Siste istid i Norge sluttet for ti tusen år siden.