Roan kirke (Fosenkatedralen)

Roan kirke (Fosenkatedralen) er en langkirke fra 1702. Byggverket er i stein og har 350 plasser. Kirka brukes også til konserter. Både altertavle, prekestol, epitafium og alterkalk er svært gamle, den eldste gjenstanden er datert helt tilbake til 1639. Åpen kirke i sommerhalvåret: 02. juni – 06. august mellom 14.00-15.30 – hver tirsdag. For omvisning, kontakt kirkekontoret tlf: 72 53 77 18.

Fosenkatedralen